Navigeren door de EUDR met acadon_timber

Ontbossingsverordening van de Europese Unie

eu vorordnung holz

4. april 2024 acadon

Nu de houtindustrie de roep om duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid omarmt, staat nieuwe regelgeving centraal om positieve verandering te stimuleren. Een daarvan is de European Union Deforestation Regulation (EUDR), die de vorige European Union Timber Regulation (EUTR) vervangt. Nu deze nieuwe verordening op 29 juni 2023 in werking is getreden, hebben exploitanten en handelaren in de sector slechts 18 maanden de tijd om deze nieuwe regels te implementeren. Bij acadon erkennen we het belang van deze verandering voor houtbedrijven en zetten we ons in om onze klanten te ondersteunen bij het volgen van deze essentiële regelgeving door de nodige facetten in onze ERP-software op te nemen. In deze blog geven we een beknopt overzicht van de EUDR, duiken we dieper in de acties die houtbedrijven moeten ondernemen en belichten we de stappen die acadon neemt om deze overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

Wat is de EUDR?

Omdat ze worden vervangen door uitbreiding van landbouwgrond in verband met de productie van basisproducten zoals soja, palmolie, rundvlees, cacao, rubber, koffie en hout, verdwijnen bossen wereldwijd. Als belangrijke markt en consument van deze basisproducten is de EU deels verantwoordelijk voor dit probleem van ontbossing en aantasting van bossen. Daarom wil zij het voortouw nemen om dit op te lossen. Nu de EUDR van kracht is, moet elk bedrijf of individu dat deze grondstoffen in de EU verkoopt of uit de EU exporteert, bewijzen dat de producten niet afkomstig zijn uit recent ontboste gebieden of niet bijdragen aan de aantasting van de bossen.

De doelstellingen van de EUDR

De EU heeft vijf prioriteiten:

 1. De voetafdruk van de EU op het gebied van landgebruik minimaliseren en de consumptie bevorderen van producten die afkomstig zijn van ontbossingsvrije toeleveringsketens.
 2. Stimuleer samenwerking met producerende landen om de druk op bossen te verlichten.
 3. De internationale samenwerking versterken om ontbossing en aantasting van bossen tegen te gaan en tegelijkertijd inspanningen voor bosherstel stimuleren.
 4. Financiële middelen kanaliseren naar steun voor duurzame praktijken op het gebied van landgebruik.
 5. Inspanningen ondersteunen om de toegankelijkheid en nauwkeurigheid van gegevens over de bosbouw- en grondstofketen te verbeteren en tegelijkertijd onderzoek en innovatie op dit gebied ondersteunen.

De tijdlijn van de EUDR

Zoals eerder vermeld is de EUDR op 29 juni 2023 in werking getreden. Exploitanten en handelaars hebben tot 30 december 2024 de tijd om de nieuwe regels te implementeren. Voor kleine tot middelgrote handelaren geldt een langere implementatieperiode, tot 30 juni 2025 om precies te zijn.

Kortom, vanaf 30 december 2024 mogen producten die onder de regelgeving vallen alleen nog in de EU worden verkocht of uit de EU worden geëxporteerd als ze aan deze eisen voldoen:

 1. Ze mogen geen verband houden met ontbossing; met andere woorden, ze mogen niet afkomstig zijn van recent gekapte bossen.
 2. Ze moeten geproduceerd worden volgens de wetten en regels van het land waar ze gemaakt zijn.
 3. Er moet een due diligence-verklaring zijn waarin wordt bevestigd dat de nodige zorg en aandacht is besteed aan de naleving van de verordening.

Hoe voldoe je als houtbedrijf aan de EUDR?

Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor houtbedrijven? Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitanten (operators), grote handelaren (traders) en kleine tot middelgrote handelaren (SME’s).

Exploitanten

In de verordening worden exploitanten (operators) gedefinieerd als bedrijven die relevante grondstoffen op de EU-markt brengen of van de EU-markt uitvoeren. Als exploitant bent u verplicht om:

 1. Een due diligence-systeem te implementeren om te voorkomen dat u producten inkoopt die niet in overeenstemming zijn met de regelgeving. Dit omvat het verzamelen van gegevens over de toeleveringsketen van je product, waaronder geografische informatie en de periode van primaire productie.
 2. Een risicobeoordeling uit te voeren van deze gegevens om het risico op ontbossing, aantasting van bossen en illegaliteit in verband met het product te bepalen.
 3. Acties te ondernemen om niet-verwaarloosbare risico’s tot een verwaarloosbaar niveau terug te brengen. Bijvoorbeeld door meer informatie op te vragen, wetenschappelijke producttests uit te voeren of onafhankelijk onderzoek te doen.

Bovendien moeten ze publiekelijk verslag uitbrengen over hun due diligence-systeem en de stappen die ze hebben genomen om ervoor te zorgen dat ze hun verplichtingen nakomen.

Grote handelaren

Grote handelaren, die niet tot het midden- en kleinbedrijf behoren, zijn net als exploitanten verplicht om due diligence te betrachten. Dit betekent dat u als grote handelaar:

 1. Een due diligence-verklaring moet indienen.
 2. De due diligence die eerder uitgevoerd is in de toeleveringsketen moet controleren.
 3. Aansprakelijk bent in geval van overtreding van de verordening.

Kleine tot middelgrote handelaren

Kleine tot middelgrote handelaren (MKB) zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als een exploitant en blijven wettelijk aansprakelijk in geval van een inbreuk op de verordening. Als MKB-handelaar hoeft u echter geen:

 1. Due diligence uit te voeren voor onderdelen van uw producten waarvoor al due diligence is uitgevoerd.
 2. Een due diligence-verklaring in te dienen.

Wel moet u nog steeds due diligence-referentienummers registreren die zijn verkregen bij eerdere stappen in de toeleveringsketen.

Landenbenchmarks

Een ander onderdeel van de regelgeving dat van invloed is op de stappen die een houtbedrijf moet nemen, zijn de landenbenchmarks. De Europese Commissie is bezig met het opzetten van een centrale database met risicobeoordelingen voor ieder land. Als een land wordt aangemerkt als ‘low risk’, hoeft een exploitant of grote handelaar alleen informatie te verzamelen. Een risicobeoordeling en risicobeperking zijn dan niet nodig.

Als een lang gemarkeerd is als ‘standard risk’ of ‘high risk’, moeten alle drie de stappen worden uitgevoerd. Bovendien wordt 5% van deze stappen gecontroleerd door de autoriteiten voor landen met een standaard risico en 15% voor landen met een hoog risico.

De stappen die acadon zet om naleving van de EUDR voor houtbedrijven te vereenvoudigen

Nu de deadline voor de implementatie van de EUDR dichterbij komt, wint acadon informatie in uit verschillende bronnen om er zeker van te zijn dat de stappen die we nemen met onze ERP-oplossing de best mogelijke zijn voor onze klanten. Het nauwlettend in de gaten houden van de officiële ontwikkelingen van de EUDR maakt daar deel van uit. Essentiëler is het nauw contact met onze klanten, houtbedrijven van alle groottes, om ervoor te zorgen dat de stappen die we nemen het voor hen zo makkelijk mogelijk maken om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Aangezien er nog heel wat vraagtekens zijn over de concrete gevolgen van de EUDR op het dagelijkse werk van houtbedrijven, houden we de opties open ten aanzien van de specifieke veranderingen of toevoegingen aan onze ERP-oplossing. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt, zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van onze ontwikkelingen. Zorg ervoor dat je ons volgt op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om deze informatie als eerste te ontvangen.

Meer informatie over de EUDR

De nieuwsbrief voor de houtbranche

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de houtindustrie.

acadon LinkedIn

Volg acadon op LinkedIn en mis geen enkele tip over de IT- en houtbranche.

Uw consultant

Jorrit
Wulffers
Jorrit Wulffers
timber tree
timber tree
acadon logo
acadon B.V. heeft meer dan 40 jaar ervaring in ERP-software voor de houtbranche. Als Business Optimizer ontwikkelen wij passende oplossingen en strategieën voor jouw bedrijf.
© 2024 acadon B.V. Alle rechten voorbehouden.

Webinar herhaling

Meld je nu aan voor het webinar!

Vraag nu vrijblijvend advies aan!

Vraag nu een gratis demo aan!