Productie

Kernprocessen onder controle

Beheer uw productie

De brancheoplossingen van acadon op basis van Microsoft Dynamics 365 Business Central en Office 365 leveren u de tools waarmee u uw bedrijfsprocessen effectief kunt regelen en meer kunt realiseren.


Functies

Met de productiefuncties kunt u productiestuklijsten opstellen en kostprijzen berekenen. De productiestuklijsten vormen de basis voor alle andere functionaliteiten op het gebied van productie.

Productiestuklijsten

Stel productiestuklijsten op en bereken de kostprijzen (vast). De productiestuklijsten vormen de basis voor alle andere functionaliteiten op productiegebied.

Productieorders

Stel productieorders op, beheer ze en boek verbruikte en geproduceerde hoeveelheden weg tegen deze orders. Zodra u een productieorder opgesteld hebt, kunt u op basis hiervan de netto behoefte berekenen. Naast de automatische planning beschikt u over een handmatige planningstool. Hiermee kunt u aan de hand van de verkoopregels de materiaalbehoefte plannen en meteen verschillende typen orders voor nieuwe materialen opstellen

Basispakket voor productieplanning

Met deze functionaliteit hebt u ook toegang tot de voorraad- en capaciteitsplanning

Versiebeheer

Stel verschillende versies van productiestuklijsten en productieschema’s op en beheer deze. U hebt het basispakket voor de capaciteitsplanning nodig om verschillende versies van productieschema te kunnen beheren.

Financieel beheer

Basispakket voor voorraadplanning

Plan de materiaalbehoefte en combineer dit met de planning van het productieprogramma en de berekening van de netto behoefte. Tot het basispakket voor de voorraadplanning behoren:

  • Automatische aanmaak van productie- en inkooporders.
  • Snelle en eenvoudige afstemming van vraag en aanbod door beschikbaarheid van toepasselijke informatie.
  • Planning van materiaalbehoefte met onbeperkte en beperkte ressources.
  • Inrichting van omgevingen voor producten met een eigen herbevoorradingsprocedure, waarbij aangegeven wordt of het om te produceren of te bestellen producten gaat.

Verkoopplanning

Stel verkoopplanningen voor producten op. Maak snel en gemakkelijk (dagelijks, maandelijks of driemaandelijks) behoefteplanningen voor de vermoedelijke afzet van uw producten en onderdelen. Op basis van deze gegevens kunnen er automatisch productie- en inkooporders aangemaakt worden. Dit proces vormt een synthese van de verkoopplanning, de beschikbare magazijnvoorraden en de parameters van de behoefteplanning.

Basispakket voor capaciteitsplanning

Voeg ressources (werkplekgroepen) toe aan uw productieproces. Beheer productieschema’s en gebruik deze in productieorders en de planning van de materiaalbehoefte. Geef het gebruik en de takenlijst van uw ressources weer.

Machines

Voeg werkplekken als ressources (werkplekgroepen) toe aan uw productieproces. Aan machines worden afzonderlijke arbeidskrachten of productiemiddelen toegewezen. Met deze functie kunt u uw ressources op meerdere niveaus plannen en beheren: op detailniveau per machine en op samengevoegd niveau voor werkplekken. Via machines kunnen uitgebreide standaardgegevens over uw productieprocessen opgeslagen worden, zoals insteltijden en het gemiddelde percentage afgekeurde producten.

Dynamisch beheer van stuklijsten en productieschemas

In de brancheoplossingen van acadon kunnen vastgelegde producteigenschappen verwerkt worden in de stuklijst. Zo zijn er bijvoorbeeld platen van 1200 bij 600 mm nodig. Eigenschappen: Lengte = 1200 mm Breedte = 600 mm Deze productkenmerken kunnen tevens gebruikt worden in de productieschema’s.

Mijlpaal: prestatiemeldingen bij productieorder

Via de prestatiemelding bij de productieorder kunt u productieprocessen zoals machinebewerkingen en eindmontage samenvoegen. Voor de betreffende groep volgt een gereedmelding en alle tot dan toe verbruikte materialen en ressources worden geboekt. Op deze wijze kan beoordeeld worden in welke productiefase de order zich bevindt.

Contact