Financieel beheer en boekhouding

Uitgebreid, vertrouwd en beproefd

Kijk op uw financiële cijfers

De brancheoplossingen van acadon op basis van Microsoft Dynamics 365 Business Central en Office 365 leveren u de tools waarmee u uw bedrijfsprocessen effectief kunt regelen en meer kunt realiseren.

Financieel beheer en boekhouding

Houd uw liquiditeit in de gaten, beheer uw activa en regel al uw bankzaken.

Het financiële basispakket bevat alle functionaliteiten die voor het aanmaken van een klant en boekingen in de financiële administratie nodig zijn. Hiertoe behoren een rekeningschema, een boekingsschema, een btw-omgeving, terugkerende boekingsformulieren en broncodes. Verder behoren tot het basispakket:

 • Grootboek (incl. balans, winst-en-verliesrekening, kosten-batenanalyse)
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • Btw-aangifte
 • Opgaaf ICP
 • Richtlijnen voor gegevenstoegang en controleerbaarheid van digitale documenten
 • e-Balans
 • Documentautorisatie
 • Budgettering van kosten
 • Consolidatie
 • Wijzigingsprotocol
 • Liquiditeitsprognose
 • Basispakket voor beheer van vaste activa
 • Verzekering
 • Onderhoud
 • Beheer van vaste activa: verdeling
 • Overboeking
 • Rekeningbeheer
 • Chequesysteem
 • Afstemming van bankrekeningen
 • Intrastat aanmelding
 • Aanmaningen

Uitgebreide saldering van open posten

 • Automatische saldering van open posten betekent dat de ingelezen bankgegevens automatisch bij de bijbehorende posten terechtkomen en deze ook vereffenen
 • Korting: talrijke voorzieningen die de verwerking van kortingsbedragen vereenvoudigen

Betalingsverkeer

 • Aanmaak van betalingsvoorstellen met verschillende formats in één stap
 • Gebruik van verschillende bankrekeningen voor crediteuren, met toewijzingsmogelijkheid bij het vastleggen van facturen
 • Mogelijkheid om eenmalige betalingen vast te leggen, bijvoorbeeld voor de registratie van diverse crediteuren
 • Verdeling van het te betalen totaalbedrag over meerdere banken van opdrachtgever
 • Eenvoudige vastlegging van bedragen voor deelbetalingen en individuele aanpassing van kortingsvoorwaarden per post in betalingsvoorstel
 • Gebruik van betaalvoorstel voor afschrijven van minimale verschillen
 • Vrijgavefunctie voor aanmaak van vereiste betalingsbestanden
 • Aanmaak van SEPA-debiteringsklanten
 • Inachtneming van verschillende vervaldatums bij SEPA-debitering
 • Voor België is werken met Isabel geen probleem
Contact