Microsoft Dynamics 365 - Extra modules en interfaces

Meer kracht voor uw Dynamics 365-oplossing

Extra modules en interfaces

Standaard bevat Microsoft Dynamics Business Central alle functies die elk bedrijf, ongeacht de bedrijfsgrootte, structuur of branche, in gelijke mate gebruikt. Branchespecifieke vereisten worden grotendeels afgedekt door branchefuncties in acadon_timber of acadon_packaging. Speciale vereisten, die daarin niet zijn opgenomen, kunnen worden toegevoegd via extra aanvullende modules of interfaces voor externe programma’s. Met deze combinatie zijn voor veel bedrijven geen aanpassingen nodig.

Extra modules (add-ons) breiden de standaardfunctionaliteiten uit en versterken deze – bijvoorbeeld bij dynamische planning, speciale functionele verbeteringen in uw financiële administratie, bij documentbeheer en archivering, als interface voor e-commerce-oplossingen (webshop)  en nog veel meer.

Een selectie van de acadon add-on modules vindt u in de volgende lijst. Neemt u contact met ons op, voor meer informatie. We zullen samen zeker de juiste module vinden.


acadon_Bi for Timber & Packaging - Nieuwe inzichten krijgen. Beslissingen nemen.

Voor een ondernemer draait het om het nemen van beslissingen. Voor wie tegenwoordig een beslissing moet nemen, is het probleem eerder een teveel aan gegevens dan een tekort. Gegevens worden gemaakt bij elke transactie en interactie; maar u kunt deze gegevens op een zinvolle manier combineren en analyseren, om uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

acadon_BI staat voor een heldere blik op uw bedrijfsgegevens: het is heel eenvoudig en kost maar een paar minuten om uw gegevens om te zetten in live dashboards, rapporten en analyses, die u kunt gebruiken om de belangrijkste vragen van uw bedrijf te beantwoorden.

Het bijzondere aan acadon_BI – De branche-evaluatiepakketten Timber & Packaging

acadon_BI is gebaseerd op PowerBI van Microsoft, een functioneel pakket Business Analytics-Tools, die inzicht bieden in alle onderdelen van uw bedrijf. Met Microsoft PowerBI kunt u verbindingen tot stand brengen met externe gegevensbronnen (zoals uw branche-oplossing acadon_timber of acadon_packaging), gegevens voorbereiden en aantrekkelijke grafische rapporten samenstellen, die u via internet of mobiele apparaten kunt distribueren, voor toepassing in het hele bedrijf:

acadon_BI for timber is een standaard evaluatiepakket, speciaal afgestemd op de houtindustrie, waarmee u direct aan de slag kunt met Business Intelligence, zonder grote inspanningen voor configuratie- en set-up.

+++ De pluspunten van acadon_BI op een rij +++

 • Dashboard met drie perspectieven en reeds voltooide, onmiddellijk inzetbare evaluaties.
 • Intern verkoopdashboard met omzetten en winstmarges, om beslissingen met betrekking tot productontwikkeling te ondersteunen.
 • Verkoopdashboard voor de buitendienstmedewerkers, waarmee zij in het gesprek met de klant ondersteund worden. Hierin onder meer: informatie over gekochte artikelen, hoeveelheden, verkopen, afwijkingen ten opzichte van het vorige jaar, openstaande posten, alsook het aantal leveringen en de gem. omzet per levering.
 • Individuele evaluaties voor verschillende functiegroepen binnen het bedrijf (interne verkoop, buitendienstmedewerkers, directeur).
 • Eenvoudig opstellen en ontwikkelen van evaluaties als team.

 

acadon_documentenmanagement – Grip op opslag en archivering van documenten.

Alles. Snel. Vinden. Documentenmanagement is voor bedrijven en werknemers een enorme opgave. Het archiveren van documenten is meestal georganiseerd volgens het motto “Iedereen zoals hij wil”. Ofwel: vaak helemaal niet. Dit leidt tot onnodig veel werk, extra inspanningen om te zoeken, frustraties en dus kosten.

acadon_documentenmanagement helpt bij het invoeren, archiveren en ophalen van externe en interne documenten.

Met acadon_documentenmanagement is alle informatie in één systeem beschikbaar en u kunt er onmiddellijk over beschikken: u slaat heel eenvoudig alle informatie rechtstreeks op in de bijbehorende documenten (bijv. Inkoopaanvraag of Bestelling) en u kunt het daar ook allemaal weer snel terugvinden. Zonder het ERP-systeem te verlaten, kunt u de geïntegreerde documentenviewer gebruiken om de gevraagde informatie onmiddellijk te bekijken en te bewerken.

+++ Pluspunten van acadon_documentenmanagement op een rij +++

 • Alle voor het bedrijf relevante documenten in één systeem.
 • Opslag van de documenten direct bij het bedrijfsproces.
 • Werken met de vertrouwde gebruikersinterface.
 • Amper training en instellingen nodig.
 • Lagere IT-kosten, omdat het beheer van verschillende databases en het opzetten en onderhouden van interfaces gereduceerd wordt tot externe systeme.
 • Revisie-conforme archivering.

 

Belangrijke extra modules voor financieel beheer – OPplus.

OPplus vult het financiële beheer in Microsoft Dynamics 365 Business Central aan met verschillende modules: Naast het intelligent omgaan met openstaande posten (wat het aanvullende pakket zijn naam gaf), biedt OPplus ook elegante oplossingen op het gebied van betalingsverkeer, balans en omzetbelasting, OP-gebaseerde grootboekrekeningen, uitgebreide weergave van posten en afdrukken, betaling in termijnen, activaboekhouding en de module voor kortingen op meerdere niveaus.

+++ Pluspunten van OPplus op een rij +++

 • Invoer van betalingen: automatische aanpassing en pre-facturering, import van klantadviezen en saldo-aanpassingen, eenvoudige handmatige toewijzing van resterende betalingen.
 • Uitvoer van betalingen: vereenvoudigde afwikkeling van betalingsprocessen.
 • OP-gebaseerde grootboekrekeningen: hiermee kunnen in grootboekrekeningen open posten gecreëerd worden.

 

Document Capture – De extra module voor financiële administratie en documentbeheer.

Document Capture registreert en verwerkt automatisch uw facturen en andere documenten in Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. Het documentherkennings- en Capturing-systeem versnelt de processen, minimaliseert foutbronnen en maakt het proces van inkomende documenten volledig transparant en schaalbaar.

De geïntegreerde optische karakterherkenning (OCR) maakt het niet alleen mogelijk om automatisch documenten vast te leggen, maar biedt ook een volledige tekst-zoekactie voor alle door Document Capture verwerkte documenten. Zo kunnen bijvoorbeeld heel snel documenten gevonden worden, die bij een serienummer of iets dergelijks horen.

+++ Pluspunten van Document Capture op een rij +++

 • Automatisch verzamelen van gegevens met automatische karakterherkenning.
 • Volledige integratie in Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV en acadon_documentenmanagement.
 • U behoudt het overzicht en de controle over door u goed te keuren documenten.
 • Altijd en overal toegang tot uw documenten.

 

Cost Method Change – Wijziging van voorraadmethode voor artikelen.

Als u artikelbewegingen boekt in Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV, dan is de informatie stevig verankerd in de uitgaande voorraadmethode, de basiseenheidcode en de artikeltrackingcode. Dit is praktisch, zolang er geen fouten gemaakt worden bij het aanmaken van de artikelen. Bij foutief invoeren, kunnen kosten- en inventariswaarden niet correct worden weergegeven en de serienummers niet worden gebruikt. Verder ontstaan er fouten bij het omrekenen van de eenheden. Dergelijke situaties ontstaan voornamelijk door gebruikersfouten. Ook om andere redenen kan het echter nodig zijn om de artikelinformatie te wijzigen. Daartoe behoren onder meer juridische redenen, als u streeft naar conformiteit met de International Accounting Standards, of een wijziging in de inkoop.

Met de module “Costing Method” kunt u deze wijzigingen eenvoudig invoeren en later goed bijhouden, wanneer welke correctie is aangebracht. Op die manier kunt u fouten probleemloos corrigeren en alle acties op lange termijn volgen.

+++ Deze voordelen worden u geboden door Costing Method +++

 • Wijzig van de methode van uitgaande voorraad, met behoud van de kosteninformatie.
 • Transparantie, door de posten in de uitgaande voorraadmethode.
 • Wijzigingen worden aangebracht via het Voorstel.
 • Functie vult het Voorstel automatisch.
 • Handmatig aanbrengen van het Voorstel is ook mogelijk.
 • Bepalen van nieuwe vaste inkoopprijzen wordt mogelijk gemaakt.
 • Snelle, uitgebreide wijziging van methoden voor voorraadbeheer door batchverwerking.

 

acadon Fotodocumentatie – Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Bij voorkeur gebeurt het niet: een levering komt onvolledig of beschadigd bij de ontvanger aan. Natuurlijk kost fotodocumentatie extra tijd, maar tegelijkertijd is het vaak ook de enige manier om voor alle betrokkenen, transparant en volledig, de juiste staat van de pakketten in de hele procesketen te documenteren, van ontvangstbevestiging, via de juiste verpakking tot levering. De pakbon is het document dat informatie geeft over de geleverde goederen. Althans, dat is standaard. Maar vaak is de puur tekstuele beschrijving niet voldoende. Met name bij complexe leveringsprocessen, waarbij meerdere actoren betrokken zijn, is het belangrijk om de staat van de leveringsgoederen in elke procesfase transparant te documenteren voor alle betrokken partijen. Een beeld zegt daarbij vaak meer dan duizend woorden.

Met acadon Fotodocumentatie wordt de beelddocumentatie van leveringen in elke procesfase sterk vereenvoudigd en zijn foto’s beschikbaar op de plek waar dat hoort – in het ideale geval binnen het bedrijfsproces in uw ERP-systeem. Het beheren en organiseren van documenten en foto’s is voor bedrijven en werknemers een enorm opgave en leidt tot extra werk, frustraties, grote inspanningen bij het zoeken naar het juiste document en dus kosten. acadon Fotodocumentatie neemt deze taak van u over.

+++ Pluspunten voor acadon Fotodocumentatie op een rij +++

 • Fotodocumentatie van de losse onderdelen bij goederenontvangst: de losse onderdelen worden onmiddellijk voorzien van een barcode en zijn dus duidelijk en gemakkelijk identificeerbaar in het verdere proces.
 • De foto’s worden na synchronisatie met het backoffice-systeem automatisch gearchiveerd en zijn gemakkelijk terug te vinden met behulp van de barcode.
 • De gearchiveerde foto’s kunnen onmiddellijk worden gebruikt bij het verwerken van de klantorder, bijvoorbeeld bij het maken van een verpakkingsorder, een pickbon of een pakbon.
 • Fotodocumentatie tijdens het verpakken, als bewijs dat het losse onderdeel correct en veilig is verpakt.
 • Fotodocumentatie van het verpakkingsmateriaal na verpakking en aanname van het verpakkingsmateriaal bij de goederenafgifte, om te documenteren dat de juiste verpakking voor transport is gebruikt.
 • Opslaan van de fotodocumentatie in het klantenportaal, als bewijs dat de transport- en exportverpakkingen zijn afgestemd op de speciale eisen die gelden voor de verpakte goederen en die ervoor zorgen dat deze onbeschadigd hun bestemming bereiken. Als er een klantenportaal beschikbaar is, dan hebben klanten rechtstreeks toegang tot de beeldinformatie.

 

acadon Magazijnbeheersysteem (MBS) – Het beste voor uw magazijnbeheer.

Consistente procesketens, alsook snelle en efficiënte goederenafhandeling, zijn doorslaggevende succesfactoren voor toekomstgerichte bedrijven. Met het acadon Magazijnbeheersysteem (MBS) is een oplossing gecreëerd die, in combinatie met de acadon branche-oplossingen, de aansturing van de gehele logistieke keten van een bedrijf grotendeels automatiseert.

Het magazijnbeheersysteem stuurt alle processen van magazijnbeheer aan – en legt ze vast – van goederenontvangst, via orderpicken tot goederenafgifte. Zo wordt, door de inzet van barcode- en radiogestuurde processen in Microsoft Dynamics 365 Business Central, o.a. de aanwijzing van opslagruimte en het gebruik van routes en ruimtes, aanzienlijk uitgebreid.

Door online voorraadbeheer en optimalisatie van de doorlooptijden van het magazijn kunnen de voorraadkosten worden verlaagd. Met behulp van mobiele apparaten voor gegevensverzameling kan het magazijnpersoneel, zowel tijdens opslag als bij het orderpicken, elektronisch werken. Inclusief de optie, om eventuele verplaatsingen meteen ter plekke op de opslaglocatie, elektronisch uit te voeren, of voorraden bij te werken. Bestellingen kunnen daardoor veiliger en vooral efficiënter worden gepickt en informatie kan met klanten en leveranciers worden uitgewisseld.

+++ Pluspunten van het acadon Magazijnbeheersysteem op een rij +++

 • Ondersteuning en optimalisatie van alle standaardprocessen binnen het magazijn.
 • Verlaging van de opslagkosten.
 • Hoge leveringscapaciteit in combinatie met geoptimaliseerde voorraden.
 • Vermindering van het voorraad- en devaluatierisico van aflopende artikelen.
 • Minimalisering van de logistieke kosten.
 • Geïntegreerd voorraadbeheer met dynamische vraagvoorspelling.
 • Eenvoudig en flexibel toe te passen door de vertrouwde gebruikersinterface.
 • Minimale gebruikersinterventie.
 • De effecten van parameterinstellingen zijn transparant en begrijpelijk.

 

acadon Productinformatiemanagement (PIM) – Grip op productmanagement.

Zonder productinformatiemanagement (PIM) moeten alle relevante gegevens uit verschillende bronnen worden samengebracht. Productinformatie is over het hele bedrijf verspreid en bevindt zich op verschillende servers, in verschillende softwaresystemen, in tabellen, tekstbestanden, afbeeldingenmappen en DTP-documenten. Vaak komen de bestanden in meerdere versies voor. Wijzigingen in gegevens en documenten kunnen niet worden getraceerd als de informatie over de laatste bewerker ontbreekt. Er moet worden onderzocht, welke informatie het meest actueel en correct is. Dat kan allemaal heel tijdrovend en kostbaar zijn en het blokkeert de in te zetten middelen.

Ontbreekt een PIM-systeem, dan zijn de mogelijkheden van productcommunicatie en -beheer ernstig beperkt.

acadon PIM zorgt ervoor dat hoogwaardige productinformatie voor iedereen beschikbaar is in een centraal systeem. Door de strikte scheiding tussen inhoud en ontwerp, bent u heel flexibel in het ontwerpen van uw sjablonen voor een breed scala aan toepassingen, zoals Word, Excel, InDesign, websites, webshops of mobiele app’s.

+++ Pluspunten van acadon PIM op een rij +++

 • Samenstellen, toepassen en verspreiden van complete productinformatie. Voor een perfecte koopervaring via alle kanalen en in meerdere talen.

 

Sana Webshop – Eenvoudig online verkopen.

Veel bedrijven denken nog steeds dat online shops niet voldoen aan de vereisten van B2B-handel, of de specifieke uitdagingen van hun branche. Daar tegenover staan de grote uitdagingen van de dagelijkse bedrijfspraktijk en de steeds toenemende eisen van klanten. Voorbeelden hiervan zijn de weergave van klantspecifieke prijzen en kortingen, een voortdurend veranderend assortiment goederen, of complexe verkoopprocessen.

Of u nu gewoon een extra verkoopkanaal wilt openen, uw klantenservice wilt verbeteren, of uw klanten hoogwaardige, actuele productinformatie wilt bieden: wij helpen u om uw bedrijf online te krijgen. Sana – Webshop is hiervoor hét antwoord en 100 procent geïntegreerd in uw Microsoft Dynamics 356 Business Central systeem.

+++ Pluspunten van Sana Webshop op een rij +++

 • Integratie in uw acadon branche-oplossing.
 • Overzicht houden door opslag van bestelgeschiedenis.
 • Webshop met duidelijke navigatie.
 • Op klanten aangepaste prijzen en assortimenten.
 • De perfecte uitbreiding van uw bestaande bedrijfsprocessen.

 


Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Samen zullen we zeker de juiste module vinden.

Contact