acadon_finance.power

Add-ons voor financiële administratie aanvulling op standaard

Ook in de boekhouding hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. De financiële administratie kan perfect uitgebreid worden met al beschikbare oplossingen als de bestaande standaardfunctionaliteit niet aan alle eisen kan voldoen.

Zit er voor u misschien ook iets bij?

 

business

OPplus, aanvullende financiële module

 • Uitgebreide saldering (ook verrekening van korting bij deelbetaling, correctie van bedragen bij kortingsboekingen, automatische afschrijving van te hoge of te lage betalingen)
 • Import van rekeningafschriften onafhankelijk van het formaat en de klant (bijv. csv, remadv en mt940)
 • Import van klantkennisgevingen in elektronische vorm
 • Uitgebreide opties voor automatische voorboeking bij open posten en grootboekrekeningen
 • Bijhouden van kasboek en chequestorting rechtstreeks in het systeem

business

Grootboekrekeningen op
basis van open posten

 • Aanmaak van open posten bij grootboekrekeningen
 • Lijsten met open posten bij grootboekrekeningen
 • Alle bestaande posten van de grootboekrekening kunnen opengezet worden of alleen nieuwe posten
 • In de postenview wordt weergegeven wat de resterende bedragen zijn en met welke post een post gesloten is
 • Gedetailleerde grootboekrekeningen ten behoeve van beoordeling op peildatum
 • Dezelfde salderingsfuncties als bij uw debiteuren en crediteuren

business

Weergave van posten en afdrukken

 • Geoptimaliseerde weergave van posten per grootboekrekening, debiteur en crediteur en van open posten per debiteur en crediteur (berekening van totalen)
 • Directe weergave van originele verkoop- en inkoopdocumenten zonder noodzaak tot navigeren
 • Aanvullende opmerkingen bij posten van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren
 • Verbeterde lijst met open posten (bedrag/resterend bedrag in valuta van klant, vervaldatum/-dagen, MS), arceringen
 • Weergave van tegenrekeningen

business

Uitgebreide Analyse

 • Toewijzing van grootboekrekeningen aan posities van rekeningschema bij activa
 • Positie van activa en passiva per regel met rekeningen die afhankelijk van saldo op debet- of creditzijde van balans staan (bijv. bankrekeningen)
 • Correcte staat van crediteuren met debetsaldo en debiteuren met creditsaldo
 • Afdrukken van rekeninggegevens voor regels met rekeningtotalen
 • Aanmaak van geconsolideerde btw-aangifte met afdruk en XML-bestand (fiscale eenheid)
 • Btw aftrekbaar tot ontvangstdatum van document
 • Correcte weergave van btw-posten op ontvangstdatum van fysieke factuur (kosten maand van transactie/verrekening btw in daaropvolgende maand)

business

Betalingsverkeer
(Akquinet)

 • SEPA-debitering (met korting)
 • Overboekingsberichten (credit/debet)
 • SEPA: klantenbeheer
 • Automatische verwerking van rekeningafschriften (met grote voorzichtigheid)
 • Betalingsprotocol

business

Betalingsverkeer
(OPplus)

 • Betalingsvoorstellen onafhankelijk van formaat en richting van betaling in één processtap
 • Invoer van bedragen voor deelbetalingen en individuele aanpassing van kortingsvoorwaarden per post in betalingsvoorstel
 • Wijziging van ontvangende bank in betalingsvoorstel
 • Te betalen totaalbedrag kan over meerdere banken van opdrachtgever verdeeld worden
 • In betalingsvoorstel verrekening van debet- en creditposten van zakenpartners (bij gebruik van verenigingsmodule)
 • Verenigingsbetaling: samenvoeging van meerdere debiteuren of crediteuren tot één ‘vereniging’ (bij gebruik van verenigingsmodule)

business

Beheer van buitenlandse handel

 • De klant heeft in meerdere landen magazijnen en levert daarvandaan; de ontvanger heeft meerdere afleveradressen in verschillende landen met meerdere btw-nummers
 • Intrastat voor meerdere landen
 • Directe levering onafhankelijk van land en met weergave van correcte fiscale gegevens
 • De landcodes van magazijnen en aflever- en besteladressen bepalen nu ook de algemene en btw-boekingsgroepen

business

Datev – Interface

 • Export van boekingen uit NAV naar Datev
 • Import van boekingen uit DatevPro/Datev-Lodas
 • Bewegingsprotocollen van exportruns
 • Afwijkend rekeningschema, records met stamgegevens van debiteuren, records met stamgegevens van crediteuren NAV/Datev

business

Vastleggen van
documenten

 • Automatische herkenning en verwerking van documenten (10.000 pagina’s per maand)
 • Herkenning van meerdere btw-bedragen
 • Toewijzing van regels voor goederenontvangsten
 • Meerdere configureerbare sjablonen per leverancier
 • Herkenning van alle documenttypen (bijv. vrachtbrieven, verkooporders en certificaten)

business

Costing Method Change

Met de CKL-CMC-module kan de methode voor de afgifte van voorraadgoederen gewijzigd worden. Hierbij blijven de volledigheid van de kostengegevens in de productposten en de historische productgegevens behouden.

business

Waardering Plus

Op- en afwaardering volgens verschillend vastgestelde regels van methode voor afgifte van voorraadgoederen.

 • Waardering volgens leeftijdsstructuur
 • Waardering volgens productbereik
 • Waardering volgens afgiftemethode
 • Waardering volgens vervaldatum van partijen
 • Waardering volgens magazijnen
 • Waardering volgens laagste waarde
 • Waardering volgens laagste waarde in vreemde valuta
 • Handmatige correctie van afzonderlijke waarden

 

Contact