acadon bpm – helder inzicht door Business Process Management (BPM)

Zonder overzicht – geen inzicht

Wanneer wilt u succes hebben met BPM?

Business Process Management (BPM) biedt perspectief om de organisatorische randvoorwaarden en bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te visualiseren, te analyseren en te optimaliseren. Naar het motto ‘Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden’ kunnen zo zelfs ingewikkelde situaties eenvoudig worden weergegeven en in de ERP-oplossing geïntegreerd worden.

Daarbij gaat het allang niet meer alleen om meer efficiëntie door minder manuele verrichtingen, maar steeds meer om transparantie van werkzaamheden en flexibiliteit van het bedrijf om in te kunnen spelen op klanten met als resultaat een betere realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Alles duidelijk?

De bedrijfsprocessen van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld de activiteiten vanaf ontvangst van een bestelling tot en met de leveringen en afrekening, omvatten meestal zowel werkzaamheden van medewerkers als processen in ICT-systemen en -toepassingen. Menselijke activiteiten, zoals communicatie met klanten of zakenpartners, en door ICT ondersteunde processen, zoals het maken van een opdracht, vullen zich wederzijds aan en vormen samen de basisactiviteiten in bedrijfsprocessen.

Het doel van bedrijfsprocesmanagement is, de over de eigen bedrijfsprocessen in het bedrijf bestaande informatie te gebruiken, om zich beter op de klant in te kunnen stellen en de eigen bedrijfsdoelstellingen beter te realiseren.

De methodiek

Door visualisering meer transparantie aanbrengen in het verloop van bedrijfsprocessen. Met name bij zeer complexe of nieuwe processen, grotere projectteams of onduidelijke eisen kan het zinvol zijn, eerst de actuele processen vast te stellen en te visualiseren, om ze dan in een volgende stap met het projectteam te modelleren, optimaliseren en evt. daaruit handelingen af te leiden voor degenen die deelnemen aan het proces of de ICT.

Uw volgende stap
  • Keuze van de bedrijfsprocessen die in een eerste BPM Workshop geanalyseerd en behandeld moeten worden.
  • Uitvoering van een tweedaagse acadon_bpm.start workshop in uw bedrijf.

 

Contact