Release plan 2020 van Microsoft voor Dynamics 365 Business Central

Release plan 2020 van Microsoft voor Dynamics 365 Business Central

Microsoft heeft nieuwe functies voor Dynamics 365 Business Central aangekondigd. De levering van de wijzigingen is door Microsoft gepland voor de periode van april 2020 tot september 2020. Dat betekent in de acadon oplossing dat deze wijzigingen vanaf oktober 2020 beschikbaar zijn.

We vatten de meest interessante toepassingsverbeteringen voor de houtbranche samen:

Vereenvoudigd gebruik van filters

Naarmate het bedrijf groeit, groeien ook de tabelgegevens in de database. Zonder de juiste hulpmiddelen wordt een snelle analyse van de gegevens of zelfs het vinden van gegevensrecords een uitdaging. Het definiëren van de perfecte filterset kan een tijdrovend proces zijn.

Het is al mogelijk om filters op te slaan in de webclient als een weergave in de laatste Microsoft Dynamics BC-versie. Dat voorkomt dat filters telkens opnieuw gezet moeten worden als je ze weer wilt gebruiken.

Dankzij de internationale feedback vanuit partners is de filterervaring in de nieuwste BC-webclient nu verder verbeterd:

  • Wanneer u filters maakt die gebruik maken van bijvoorbeeld datum bereik of filtertekens, kunt u het filterveld omzetten om de betreffende waarde weer te geven. Dan plaatst u eenvoudigweg de focus op het filterveld met behulp van een toetsenbord of muis. Dit is vooral nuttig bij het opslaan van lijstweergaven, zodat datum- of tijd gebaseerde expressies gemakkelijk kunnen worden gewijzigd als dat nodig is.
  • Wanneer u zich op een lijstpagina bevindt en de URL als browserfavoriet opslaat, wordt de huidige weergave opgenomen, zodat u bij het navigeren naar die favoriet direct naar de weergave kunt verwijzen. Houd hierbij wel rekening dat de URL van de webclient alleen weergaven en filters bevat die zijn opgeslagen.
  • Als u met lijsten werkt, kunt u Business Central gebruiken om te vinden waar u bent gebleven toen u de webpagina loskoppelde of opnieuw laadde door terug te keren naar de laatste weergave die u hebt bezocht.

Geautomatiseerde invoeging van terugkerende verkoop- & inkooporders

Terugkerende verkooporders en inkooporders zijn de norm in de dagelijkse gang van zaken. In de nieuwe versie kunnen ze gemakkelijker worden verwerkt.

De bestaande functie “Terugkerende verkoop/aankooplijnen” is verbeterd en u kunt automatisch terugkerende aankoop- en verkooplijnen die voor de klant of verkoper zijn ingesteld, invoegen in terugkerende aankopen en verkopen.

Vereenvoudigde gegevensinvoer

Kantoorbedienden moeten vaak op hoge snelheid informatie vastleggen of papiermateriaal digitaliseren. Voor sommige gebruikers neemt deze activiteit bijna de hele werkdag in beslag.

De volgende nieuwe functies, die het invoeren van of het navigeren in velden in een lijst verbeteren, zijn beschikbaar in de nieuwste BC-versie

  • In bewerkbare lijsten kunnen gebruikers de linker en rechter pijltjestoetsen gebruiken om naar de vorige of volgende cel na elkaar te navigeren. Dit zorgt voor een meer consistente ervaring tussen bewerkbare en niet-bewerkbare lijsten en verhoogt de snelheid en flexibiliteit bij het doorbladeren van gegevens in een lijst of werkblad.
  • Net als bij Microsoft Excel wordt de F2-toets geïntroduceerd om te wisselen tussen het selecteren van de volledige veldwaarde en het plaatsen van de cursor aan het einde van de waarde. Hierdoor kunnen gebruikers de waarde snel vervangen of aanvullen. De F2-toets is beschikbaar voor bewerkbare velden en bewerkbare cellen in lijsten.
  • Wanneer u een rij gegevens invult, zal dit nu sneller gaan door een kleine aanpassing in de functie van de TAB toets. De efficiëntie wordt verbeterd bij het snel invoeren van gegevens en zorgt ervoor dat het indrukken van de TAB-toets voorspelbaar is. Het contextmenu blijft toegankelijk met de linker- of rechterpijltjestoetsen.

Goedkeuring workflow: beter informeren van de aanvrager

Om ervoor te zorgen dat een goedkeuringsaanvraag zo snel mogelijk wordt verwerkt, is het belangrijk dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de status van elke stap. Dit geldt ook voor goedkeuringsprocessen met meerdere goedkeuringsstappen.

U kunt bij een goedkeuringsworkflow instellen om de aanvrager van de goedkeuring te informeren over elke wijziging van een goedkeuringsaanvraag tot aan de definitieve goedkeuring.

Reset van de hoeveelheid op de factuur wanneer de aankooporder wordt geannuleerd

Gedeeltelijke leveringen en ontvangstbewijzen alsmede wijzigingen in de factuurhoeveelheid tijdens een inkoop/verkoopproces doen zich voor. Voor een betere productiviteit is het daarom belangrijk om eenvoudige procedures te hebben voor het uitvoeren van het correctieproces.

U kunt nu eenvoudig factuurhoeveelheden uit de oorspronkelijke inkooporders corrigeren door de reeds aangemaakte factuur te annuleren. Dit annuleringsproces zorgt ervoor dat het veld “Te factureren hoeveelheid” wordt gewist.

Verbeterde mobiele bedieningshulpmiddelen in verband met de oriëntatie van het apparaat

Gebruikers die onderweg zijn, moeten snel toegang hebben tot alle relevante informatie. Zij zijn productiever en voelen zich gesterkt wanneer ze gemakkelijk en snel toegang hebben tot gerelateerde informatie. Ideaal is het als ze via hun smartphone of tablet inzicht hebben in infoboxen of tot extra notities in rolcenters en daarnaast makkelijk kunnen navigeren naar pagina’s in het rolcenter.

Deze verbetering stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot informatie in infoboxen, ongeacht de oriëntatie van het apparaat, door een kleine pijl weer te geven (aan de zijkant of aan de bovenkant van de pagina), zodat ze de gerelateerde informatie naar het scherm kunnen slepen. In eerdere versies was deze functie alleen beschikbaar met bepaalde schermoriëntaties. Nu is het overal beschikbaar op elk apparaat. Onderweg kan de gebruiker nu snel toegang krijgen tot relevante informatie over een klant.

Een andere verandering met betrekking tot deze verbetering is de herziene “Rolcentrum”-weergave in landschapsformaat op tablets. De navigatieknoppen zijn verplaatst naar het linkerdeelvenster, zodat gebruikers snel naar een andere pagina kunnen springen en taken kunnen beginnen. In vorige versies was dit verborgen onder een menu. De wijziging stelt gebruikers en beheerders ook in staat om een rolcentrum met geavanceerde navigatie te personaliseren door meer items toe te voegen aan de startgroep. Als gevolg hiervan zijn de notities naar het juiste paneel verplaatst, zodat gebruikers door de gehele inhoud van het rolcentrum kunnen scrollen.

Onderdelen verbergen op een pagina

Business Central kan zich aanpassen aan de individuele behoeften van de gebruikers. De nieuwe release biedt gebruikers verbeterde mogelijkheden om pagina’s nog verder te personaliseren. Dit maakt het mogelijk om alleen de werkelijk benodigde, belangrijkste informatie weer te geven. Zo kunnen bijvoorbeeld infoboxen worden getoond en verborgen op een verkoopdocument.

Als gebruiker kunt u uw interface naar behoefte dynamisch aanpassen en het belang van de weergegeven informatie individueel beoordelen.

En wat betekent dat voor u?

De hier genoemde toekomstige innovaties van Microsoft Dynamics 365 Business Central zullen binnenkort beschikbaar zijn in onze acadon_timber oplossing. Wij houden u op de hoogte van de extra features bij de volgende release.

Voor meer informatie over het volledige releaseplan van Microsoft voor Business Central kunt u de hyperlink volgen: Microsoft Release Plan 2020.

Onze experts adviseren u graag over hoe u ook uw branche specifieke en individuele wensen in uw softwareoplossing in kaart kunt brengen.

 

Contact