ISPM 15-norm voor houten verpakkingen

Betekenis, Regelgeving, Behandeling, Stempels, en meer

ISPM 15-norm voor houten verpakkingen

11. juli 2024 acadon

In de internationale handel zijn houten containers en pallets onmisbaar vanwege hun robuustheid en stabiliteit voor het veilig transporteren van exportproducten over lange afstanden. Om aan de hoge eisen te voldoen, moet deze verpakking aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Er zijn voorschriften zoals de ISPM 15-norm voor verpakkingsmateriaal van hout. Deze norm is ontwikkeld door de International Plant Protection Convention (IPPC) en garandeert dat verpakkingsmaterialen van hout vrij zijn van ongedierte en dus geen risico vormen voor het milieu.

In dit artikel leer je alles wat je moet weten over de IPSM 15-norm: het belang ervan in de internationale handel, welke bedrijven en houten verpakkingen hiermee te maken hebben, de verschillende behandelingsmethoden, de benodigde markeringen voor verpakkingen die aan de ISPM 15-norm voldoen, welke landen een ISPM 15-certificaat vereisen en de belangrijkste verplichtingen voor import & export.

ISPM 15 Betekenis

Wat is ISPM 15? De ISPM 15-norm, officieel bekend als de ‘International Standard for Phytosanitary Measures for Wood Packaging Material in International Trade’, is een fytosanitaire norm die is ontwikkeld door de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) in het kader van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IPPC). De belangrijkste doelstelling is het voorkomen van de introductie en verspreiding van houtplagen via verpakkingsmateriaal van hout om natuurlijke ecosystemen wereldwijd te beschermen.

Bedrijven die houten verpakkingen produceren voor de internationale handel moeten ervoor zorgen dat hun verpakkingsmateriaal voldoet aan bepaalde fytosanitaire normen in overeenstemming met ISPM 15. Dit omvat verschillende behandelingsmethoden zoals warmtebehandeling of begassing om ervoor te zorgen dat het hout vrij is van ongedierte. Een gestandaardiseerd merkteken dat de succesvolle behandeling in overeenstemming met ISPM 15 bevestigt, is vereist om de naleving van de voorschriften aan te tonen bij internationale verzending.

Betekenis van de afkorting:

 • ISPM 15: Internationale normen voor fytosanitaire maatregelen nr. 15
  Een internationale norm die de specifieke vereisten voorschrijft voor de behandeling van verpakkingsmateriaal van hout om de verspreiding van ongedierte te voorkomen.

 • IPPC: International Plant Protection Convention
  Een intergouvernementele overeenkomst om wereldwijde maatregelen te coördineren om planten te beschermen tegen plagen en ziekten.

 • FAO: Food and Agriculture Organization
  Een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met voedsel, landbouw en plattelandsontwikkeling.

Welke bedrijven zijn betrokken?

Dit geldt voor elk bedrijf dat voor het eerst houten verpakkingen binnen de EU in omloop brengt, met inbegrip van marktdeelnemers zoals importeurs en handelaren die handel drijven in houten verpakkingen en pallets die zich al in de EU bevinden. De verzender moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde of geëxporteerde verpakking voldoet aan de eisen van de ISPM 15-norm, aangezien de douane de goederen kan weigeren als de overeenkomstige etikettering ontbreekt.

Welke verpakking moet worden behandeld volgens ISPM 15?

De ISPM 15-richtlijnen zijn van toepassing op al het verpakkingsmateriaal van hout dat mogelijk een transmissieroute vormt voor schadelijke organismen en daarom een risico kan vormen voor met name levende bomen. Dit omvat verpakkingsmateriaal gemaakt van massief hout of onderdelen daarvan, zoals:

 • Kisten (kratten, verpakkingskisten)
 • Stuwhout
 • Pallets
 • Kabelhaspels
 • Spoellichamen

Uitgesloten van de ISPM 15-norm zijn:

 • Houten verpakkingsmaterialen die uitsluitend bestaan uit dun hout met een dikte van ≤ 6mm.

 • Houten verpakkingen die uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van goederen binnen het land van herkomst en die niet bestemd zijn voor de internationale handel.

 • Houten verpakkingen die uitsluitend bestaan uit materialen op houtbasis die zijn vervaardigd met behulp van kleefstoffen, warmte, druk of een combinatie van deze methoden (bijv. triplex/multiplex, geperst hout, vezelplaat of fineer).

 • Houten verpakking gemaakt van speciaal behandeld hout of van houtmaterialen die al een effectieve ongediertebestrijding hebben ondergaan die voldoet aan de eisen van ISPM 15.

 • Houten verpakking voor wijn, sigaren en andere goederen gemaakt van hout dat speciaal behandeld of vervaardigd is om het te ontdoen van schadelijke organismen.

 • Houten verpakkingen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik en na het eerste internationale gebruik worden weggegooid.

 • Houten onderdelen die permanent aan transportmiddelen en containers zijn bevestigd.

 • Vaten voor gedistilleerde dranken die tijdens de productie zijn verhit.

 • Zaagsel, houtkrullen en houtwol.

Deze vrijstellingen kunnen variëren afhankelijk van het land en de specifieke wetgeving, dus het is belangrijk om de relevante nationale regelgeving te raadplegen om er zeker van te zijn dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Welke behandelingsmethoden worden erkend voor een ISPM 15-certificaat?

De ISPM 15-norm specificeert verschillende methoden om ervoor te zorgen dat houten verpakkingen vrij zijn van ongedierte en geen bedreiging vormen voor wereldwijde ecosystemen. De erkende methoden zijn onder andere:

 • Warmtebehandeling (HT): het houten verpakkingsmateriaal wordt verwarmd tot minstens 56°C in de kern gedurende 30 minuten, met behulp van droge warmte of stoom. Deze methode doodt effectief ongedierte en ziekteverwekkers zonder chemische resten achter te laten.

 • Chemische behandeling met goedgekeurde pesticiden: Bij deze methode worden speciaal goedgekeurde pesticiden op het hout aangebracht om ongedierte te bestrijden. De gebruikte pesticiden moeten veilig zijn voor mens en milieu en mogen geen residuen achterlaten die het gebruik van het hout kunnen schaden.

 • Methylbromide begassing (MB): Vroeger veel gebruikt, maar nu sterk gereguleerd of verboden vanwege risico’s voor milieu en gezondheid. Methylbromide werd in gasvorm op het hout toegepast om ongedierte te bestrijden, maar vanwege de effecten op de aantasting van de ozonlaag en de toxiciteit is het nu alleen nog toegestaan in bepaalde gevallen.

 • Behandeling met microgolven (Dielectric Heating DH): Bij deze methode wordt het hout gedurende één minuut bij 60°C over de hele dwarsdoorsnede verhit, waardoor ongedierte snel en doeltreffend kan worden bestreden.

 • Behandeling met zwavelfluoride (SF): Deze methode is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, maar vereist een specifiek plan en goedkeuring van de bevoegde autoriteiten om ervoor te zorgen dat er geen ongedierte in het hout achterblijft.

Deze methoden zorgen ervoor dat houten verpakkingen voldoen aan de eisen van ISPM 15 en veilig kunnen worden gebruikt in de internationale handel. Het is belangrijk om de specifieke voorschriften en beperkingen in elk land te volgen om te garanderen dat de internationale normen worden nageleefd.

De ERP-software met ISPM 15-integratie!

holzpackmittel

Het ISPM 15-stempel / -logo

Het ISPM 15-keurmerk op houten verpakkingen geeft aan dat het hout is behandeld in overeenstemming met de richtlijnen om ongedierte te bestrijden en de verspreiding van ziekten te voorkomen. De markering volgt een gestandaardiseerde structuur en moet duidelijk zichtbaar zijn op de verpakking. Bedrijven die houten verpakkingen willen markeren, moeten zich registreren bij de relevante plantenziektekundige dienst en worden minstens één keer per jaar geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de ISPM 15-regelgeving.

Volgens de voorschriften moet het ISPM 15-merkteken omkaderd, duidelijk zichtbaar op elke verpakking en bij voorkeur permanent en onlosmakelijk verbonden zijn met het hout aan twee tegenover elkaar liggende zijden. Het mag niet mogelijk zijn om het te verwijderen zonder het te vernietigen en wordt idealiter aangebracht met een brandijzer, inktstempel of sjabloon. De grootte van de markering moet aangepast zijn aan de grootte van de verpakking. Ook moet het gebruik van de kleuren rood en oranje vermeden worden, aangezien deze voorbehouden zijn voor het markeren van gevaarlijke goederen.

Het ISPM 15-keurmerk zorgt ervoor dat alleen correct behandelde houten verpakkingen kunnen worden gebruikt in de internationale handel zonder dat er extra behandelingscertificaten of fytosanitaire certificaten moeten worden voorgelegd. In veel landen is naleving van deze etiketteringseis essentieel, omdat ontbrekende markeringen kunnen leiden tot herbehandeling of zelfs afwijzing van de zending.

Zo is het ISPM 15-merkteken opgebouwd:

 1. ISPM 15-stempel / -logo
 2. Landcode: bijvoorbeeld NL voor Nederland
 3. Registratienummer van het bedrijf / Operatorcode
 4. Behandelingsmethode, bijvoorbeeld HT voor warmtebehandeling

ISPM 15-regelgeving van landen

Binnen de EU

Binnen de EU en in de handel met Zwitserland is geen certificering vereist voor houten verpakkingen, behalve in bepaalde gebieden in Portugal & Spanje vanwege dennenaaltjes. Verpakkingen uit Portugal die geëxporteerd worden naar andere EU-landen of derde landen moeten behandeld en geëtiketteerd worden in overeenstemming met ISPM 15. Het wordt aanbevolen om altijd behandelde en gelabelde verpakkingen te gebruiken om transitproblemen te voorkomen.

Verenigde Staten van Amerika (USA), Canada & Mexico

De NAPPO-landen (VS, Canada en Mexico) voerden de ISPM 15-norm in op 16 september 2005, met een definitieve implementatie op 5 juli 2006. In de VS werden de fytosanitaire voorschriften aangepast. Canada specificeerde de vereisten in D-98-08 en Mexico implementeerde de norm vanaf 27 november 2003. Verpakkingen die niet aan de eisen voldoen, zullen worden teruggevorderd voor wederuitvoer en alle kosten zullen worden gedragen door de importeur.

China

Sinds 1 januari 2006 moeten houten verpakkingen behandeld en geëtiketteerd worden volgend de ISPM 15-norm. Een fytosanitair certificaat is niet langer vereist. Verpakkingen uit gebieden met dennenaaltjes moeten een warmtebehandeling ondergaan. De verpakking moet vrij zijn van schors en aan twee zijden voorzien zijn van het IPPC/FAO-merk. Materialen op houtbasis zoals multiplex en MDF zijn vrijgesteld.

Australië

Australië heeft de ISPM 15-norm ingevoerd op 1 september 2004. Alle houten verpakkingen moeten behandeld en geëtiketteerd worden. Ze moeten gemaakt zijn van ontschorst hout en kunnen onderworpen worden aan verdere inspecties bij aankomst. Aanvullende informatie en vereisten zijn te vinden op de AQIS website. Australië erkent ook alternatieve behandelingen die zijn goedgekeurd door AQIS.

in andere landen

Meer dan 120 WTO-lidstaten hebben het FAO ISPM 15:2009 document ondertekend, maar niet alle landen hebben het geïmplementeerd in hun nationale regelgeving. Een volledige lijst van landen die de ISPM 15-norm toepassen vind je hier >>

De voorschriften kort samengevat:

 1. Registratie: Bedrijven die houten verpakkingen produceren, moeten zich registreren bij de betreffende plantenziektekundige dienst.

 2. Naleving van behandelingsnormen: Houten verpakkingsmaterialen moeten worden behandeld in overeenstemming met de ISPM 15-norm. Erkende behandelingsmethoden zijn onder andere warmtebehandeling (HT), microgolfbehandeling (DH) en, onder bepaalde omstandigheden, behandeling met zwavelfluoride (SF).

 3. Markering: Behandeld hout moet zichtbaar en permanent gemarkeerd zijn met het ISPM 15-keurmerk. Deze markering moet worden aangebracht op ten minste twee tegenover elkaar liggende zijden van het verpakkingsmateriaal van het hout en mag niet kunnen worden verwijderd zonder schade te veroorzaken.

 4. Documentatie en inspectie: Geregistreerde bedrijven worden minstens één keer per jaar gecontroleerd op naleving van de ISPM 15-richtlijnen. Correcte behandeling en etikettering moeten uitvoerig worden gedocumenteerd.

 5. Conformiteit voor export: Houten verpakkingsmaterialen die geëxporteerd worden naar landen die ISPM 15-regelgeving hebben, moeten voldoen aan de overeenkomstige normen. Ontbrekende of onjuiste markeringen kunnen leiden tot afwijzing van de goederen of tot een nabehandeling.

 6. Uitzonderingen en speciale voorschriften: Bepaalde houten verpakkingsmaterialen zijn vrijgesteld van de ISPM 15-regelgeving, zoals verpakkingen van dun hout (≤ 6mm), materialen op houtbasis zoals multiplex en spaanplaat, en geschenkdozen voor wijn en sigaren die speciaal behandeld zijn.

 7. Omgaan met risico‘s: Er moet voor worden gezorgd dat alle gebruikte houten verpakkingsmaterialen vrij zijn van ongedierte. Als er een verhoogd risico is, bijvoorbeeld uit bepaalde regio’s, moeten extra maatregelen worden genomen om het risico tot een minimum te beperken.

Deze verplichtingen zorgen ervoor dat houten verpakkingen geen ongedierte verspreiden en voldoen aan de internationale handelseisen.


Aanvullende informatie:

De nieuwsbrief voor de houtbranche

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de houtindustrie.

acadon LinkedIn

Volg acadon op LinkedIn en mis geen enkele tip over de IT- en houtbranche.

Uw consultant

Jorrit
Wulffers
Jorrit Wulffers
🔴 LIVE

Webinar
EUDR webinar

26.07.2024
30 min.
In ons webinar “EU Ontbossingsverordening: Voorbereiding en oplossingen voor de houtindustrie” belichten we de belangrijkste aspecten van de komende EU Ontbossingsverordening en laten we zien welke im...
ISPM 15 Länderliste 2024

ISPM 15 Landenlijst 2024

Hier vind je een alfabetisch gesorteerde lijst van landen met informatie over importregels voor houten verpakkingen en pallets voor de ISPM 15-norm: A B C D E F G H…
verder lezen
eu vorordnung holz

Navigeren door de EUDR met acadon_timber

Nu de houtindustrie de roep om duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid omarmt, staat nieuwe regelgeving centraal om positieve verandering te stimuleren. Een daarvan is de European Union Deforestation Regulation (EUDR), die de…
verder lezen
timber tree
timber tree
acadon logo
acadon B.V. heeft meer dan 40 jaar ervaring in ERP-software voor de houtbranche. Als Business Optimizer ontwikkelen wij passende oplossingen en strategieën voor jouw bedrijf.
© 2024 acadon B.V. Alle rechten voorbehouden.

Webinar opname

Al geregistreerd? Log nu in >>

Webinar herhaling

Meld je nu aan voor het webinar!

Vraag nu vrijblijvend advies aan!

Vraag nu een gratis demo aan!