Ontwikkeling van uw bedrijf met procesmanagement

Kernprocessen in uw bedrijf vastleggen, analyseren en verbeteren

Onderwerpen uit de praktijk zijn voor hbo- en universitaire studenten heel belangrijk om tijdens hun studie in aanraking te komen met hun toekomstige werkzaamheden. De managers van de toekomst moeten in staat zijn hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Om deze reden onderhoudt acadon nauwe contacten met hogescholen en universiteiten en gebruikt het best practices om alle mogelijkheden in beeld te brengen.

Het onderwerp procesmanagementis hiervoor uitermate geschikt. Andreas Honnen, branchemanager Hout, en Sebastian Hauff, directeur van acadon Zwitserland, waren alweer voor de tweede keer gastdocent tijdens een eendaagse workshop aan de Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach.

Vanwege de huidige uitdagingen in de houtbranche moeten de eigen bedrijfsprocessen continu gemonitord en verbeterd worden. De omstandigheden veranderen en bedrijven zoals Speedmaster, deinSchrank.de en Amazon creëren nieuwe verkoopkanalen om de klant van de toekomst voor zich te winnen. De consolidatie van bedrijven zet zich ook in de houtbranche voort.

Vanuit dit besef werd er samen met studenten uit het vijfde semester een workshop gehouden waarbij het accent op de houthandel lag. Eerst kwamen de principes van procesmanagement aan de orde en werd ingegaan op vragen zoals welke kernprocessen bij een traditionele houthandel een rol spelen, door welke afdelingen deze processen ondersteund worden en hoe ze vastgelegd worden.

Vervolgens werd samen met de studenten het klassieke offerteproces in kaart gebracht: van de eerste aanvraag tot de uiteindelijke of hernieuwde offerte. Al bij het feitelijk vastleggen van het proces worden de eerste optimalisatiemogelijkheden vastgesteld. Daarbij is gebleken dat de IT-omgeving niet meteen op de schop moet. Door organisatorische aanpassingen of het gebruik van de aanwezige IT-middelen kunnen vele kleine stelschroeven al in de juiste stand gezet worden. Een eenvoudiger klantensysteem, automatische controle van toebehoren of de geautomatiseerde verzending van offertes via e-mail geeft de verkoper de tijd om offertes ook actief op te volgen. Dat het tot nu toe altijd op een bepaalde wijze gedaan is, wil namelijk helemaal niet zeggen dat er in de huidige veranderde omstandigheden geen efficiëntere manieren zijn.

Voor meer informatie over procesmanagement en de mogelijkheden voor uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via:

jwu@acadon.nl

Contact