Midden november zijn de NAV Tech Days 2016. Dit is een jaarlijks terugkomende conferentie voor programmeurs, IT´ers en projectmanagers. Op 24 november 2016 organiseert acadon in Krefeld van 18:00-21:00 een bijeenkomst, waar de belangrijkste punten van de NAV Tech Days 2016 uiteengezet worden. Dit zal met name gaan over de technische kant van NAV 2017. Indien u interesse heeft om deze bijeenkomst bij te wonen, kunt u zich peer telefoon aanmelden

Daarnaast willen wij u vragen om 15 februari 2017 alvast te reserveren in uw agenda voor de volgende internationale klantendag in Krefeld.

Hierbij vindt u alvast 4 redenen voor deelname aan de klantendag:

  • Uitwisseling van ervaringen
  • Informatie door in het Nederlands gegeven workshops
  • Innovatief platform voor de hout oplossing
  • Inspiratie om opgedane kennis in de praktijk te brengen
Contact