acadon AG – Krefeld

vertegenwoordigd door Klaus Fander

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

acadon B.V. is geregistreerd onder nummer 71080376 bij de Kamer van Koophandel.

Directeur:
Klaus Fander

Bestuur:
Andreas Honnen, Jorrit Wulffers en Jan Schellekens

acadon B.V.
Stoksesweg 9
5571 PR Bergeijk
Tel.: +31 (0) 851 303 271
Fax: +49 (0) 21 51 / 96 96-96
E-mail: info@acadon.nl

 

Copyright

Alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of op een andere manier worden gebruikt op andere websites.

Afbeeldingsbronnen/Fotocredits

  • acadon AG
  • Rainer Brzezina
  • Shutterstock
  • Adobe Stock
Afbeeldingsbronnen van blogs
Afbeeldingsnummer Bron
413650261 Shutterstock
192595709 Shutterstock
481592920 Shutterstock
105691901 Shutterstock
150870275 Shutterstock
292608836 Shutterstock
162743195 Shutterstock
AdobeStock_193727526 Adobe
AdobeStock_81541682 Adobe
AdobeStock_112688877 Adobe
AdobeStock_28515090 Adobe

Veiligheid

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

Privacy

Wij verwerken persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften van de landen.
Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u op https://www.acadon.net/nl/privacy-nl/.

Disclaimer

Onze website bevat links naar andere websites. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze pagina’s waarnaar wordt gelinkt. Er kan geen garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de daarin opgenomen informatie.
Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte sites. Dit geldt voor alle links naar externe sites op onze website en hun respectievelijke inhoud.

Extra informatie

Naast individuele contractuele afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die wij u op verzoek graag ter beschikking stellen. Hiervoor stuur u eenvoudig een e-mail.

In principe is acadon AG niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Contact